Obchodní podmínky


1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou v nabídce internetového obchodu MIRJA, s.r.o. Želetice. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platných na území České republiky.

3) Objednání zboží

Elektronické objednávky vstoupí v platnost, jen za podmínky vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, samostatná kupní smlouva vzniká pak dodáním zboží. V případě osobního odběru vzniká kupní smlouva až v firmě MIRJA, s.r.o., Želetice 220, 69637. Prodávající si vyhrazuje právo, kdykoli prověřit skutečnosti a učinit potvrzení uvedené v objednávce zejména zpětným telefonickým ověřením. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne toto potvrzení provést.

4) Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena je na internetových stránkách firmy MIRJA, s.r.o. Želetice uvedena u jednotlivého zboží a po objednání vždy napsána na faktuře. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném zaplacení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží se připočítává částka poštovné a balné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

5) Dodací podmínky a poštovné

Objednané zboží bude potvrzeno dodavatelem na e-mail objednavatele. Po potvrzení a zaslání faktury pro platbu předem, může kupující zboží uhradit. Bude-li zboží na skladě, bude odesláno balíkem České pošty nejpozději do 2 pracovních dnů, po potvrzení objednávky. Jestliže zboží na skladě nebude, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží. Zboží se expeduje do vyprodání zásob. Ve faktuře bude účtováno poštovné ve výši 200 Kč za jeden balík.

6) Odpovědnost za vady a záruka

Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.

Místem uplatnění reklamace je obchod firmy prodávajícího – MIRJA, s.r.o, Želetice 220, 69637, tel. 734354213 . K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží a podrobný popis závady. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě, že reklamace byla oprávněná. Prodávající se zavazuje odstranit závadu výrobku, který je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou nebo výměnou za stejný či podobný výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

7) Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a neopotřebované zboží v původním obalu poslat zpět na naši adresu v uvedené lhůtě.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze, vyjma poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží. Zasílání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned vráceny zpět odesilateli.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č.367/2000 na dodávku zboží upravovaného podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

8) Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky uvedené na těchto webových stránkách vstupují v platnost dnem odeslání elektronické objednávky. Kupující tím stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a expedičních nákladů. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením podle § 409 a následujícím. Internetový obchod je provozován pouze na území České republiky. Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2021.

Zásady ochrany osobních údajů